e-Book formats Diagram

e-book

จากครั้งที่แล้วที่มีการแนะนำรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book formats) ที่รู้จักกัน 14 รูปแบบ วันนี้ก็จะมาเพิ่มเติมความรู้จากครั้งที่แล้วโดยการนำรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิส์จำนวน 8 รูปแบบมาทำเป็น แผนผัง (Diagram) ให้เข้าใจและเห็นความแตกต่างของรูปแบบต่างๆได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจ ให้ผู้นำไปใช้งานได้เลือกใช้รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับความต้องการของตนเอง รวมถึงได้รวบรวมโปรแกรมที่ช่วยสร้าง e-Book ทั้งแบบ Software สำหรับผู้ที่มีทุนทรัพย์ และโปรแกรม Freeware/OSS สำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง e-Book แต่ไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้อโปรแกรมราคาแพง สามารถดูได้จาก e-Book format diagram ด้านล่างเลยค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

รวมโปรแกรมฟรีช่วยสร้าง Diagram และ Mind Map

minmap-fin

วันนี้จะมาแนะนำ  Open Source Software และ Freeware ที่ช่วยสร้าง แผนผังนโนทัศน์ หรือ แผนผังความคิด (Mind Map), แผนภาพ (Diagram) และแผนงานรูปแบบต่างๆ  ซึ่งช่วยโยงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างความคิดนั้นๆ อย่างมีทิศทาง ปัจจุบันแผนที่ความคิด หรือที่คนไทยนิยมเรียนกันในชื่อ Mind Map ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะแวดวงการศึกษา จะเห็นได้จากแทบทุกสถาบันจะเน้นให้นักเรียนเขียนแผนที่ความคิดกัน โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปัจจุบันเองแผนที่ความคิดถูกนำมาประยุกต์ใช้งานในองค์กรธุรกิจมากขึ้นโดยโปรแกรมที่จะแนะนำมี 4 โปรแกรมสร้าง Mind Map สวยๆ หลากหลายรูปแบบ ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

OAI-PMH

OA100OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting)เป็นมาตรฐานชนิดใหม่ที่ช่วยในการเก็บเกี่ยวเมทาดาทาของข้อมูลในฐานข้อมูลระบบเปิด (Open Archives) ซึ่งทำให้สามารถค้นพบและเข้าถึงรายการเมทาดาทาของทรัพยากรทั้งหมดที่อยู่ในคลังข้อมูลดิจิทัลได้  อ่านเพิ่มเติม

เครื่องสแกนเนอร์ Book Scanner รุ่น BookDrive DIY

diy

วันนี้จะมานำเสนอเครื่องสแกนเนอร์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับราคาเครื่องหนึ่ง ซึ่งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็กใช้งาน ชื่อว่า เครื่องสแกนเนอร์ Book Scanner รุ่น BookDrive DIY ผลิตโดยบริษัท Atiz  โดยจะนำเสนอทั้งรูปร่างลักษณะของเครื่องสแกนเนอร์ ข้อดีข้อเสีย และการใช้งานเครื่องสแกนเนอร์เบื้องต้น สามารถศึกษาจากเอกสาร ข้างล่างนี้

อ่านเพิ่มเติม

OpenSearch

OpenSearch เป็นเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีช่วยค้นหา จากเว็บที่ต้องการ โดยไม่ต้องเสียเวลาเปิดเข้าไปเว็บนั้น เหมือนการนำช่องคำค้นของเว็บไซต์ที่เราต้องการมาแปะไว้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเปิดเว็บไหน โดยเมื่อมีการตั้งค่าเปิดใช้งาน openSearch อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ชื่อของเว็บไซต์นั้นๆ จะถูกตรวจสอบและเพิ่มเข้าไปอยู่ในรายชื่อของ search engine provider บน web browser เพื่อให้ผู้ใช้เลือกเพื่อทำการค้นหาได้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง

เราต้องการตั้งค่า OpenSearch ของเรา ให้ Mozilla Firefox เพื่อให้มีช่องค้นหาของ Wikipedia ให้เราสามารถค้นหาความรู้ที่เราต้องการได้โดยไม่ต้องเข้าไปในเว็บก่อน มีวิธีการตั้งค่าดังนี

1.เข้าไปที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page สังเกตมุมบนขวามือจะพบช่องค้นหา

1) คลิกปุ่ม Dropdown จะพบรายชื่อเว็บไซต์ที่สนับสนุน Opensearch ที่เราตั้งค่าไว้

2) คลิก เพิ่ม Wikipedia ก็จะเสร็จสิ้นการตั้งค่า

อ่านเพิ่มเติม

สร้าง e-Book สวยๆให้กับ Joomla ด้วย FlippingBook Joomla Gallery Component

FlippingBook Joomla Gallery Component เป็น component ของ Joomla ที่มีไว้สร้าง e-Book โดยสร้างจากไฟล์ภาพ เช่น .jpg .png .gif และ .swf animation ซึ่ง FlippingBook Joomla Gallery Component สามารถจัดหมวดหมู่ของ e-Book ได้ และปรับเปลี่ยนการแสดงผลของ e-Book ได้ตามต้องการ

วันนี้จะแนะนำการทำ e-book สวยๆให้กับเว็บไซต์ของเรา ที่สร้างขึ้นจาก Joomla  ด้วย FlippingBook Joomla Gallery Component เป็นการสร้าง e-Book แบบพื้นฐานเท่านั้น บุคคลที่สนใจสามารถนำบทความนี้ ไปใช้ตกแต่งหรือสร้างแหล่งเรียนรู้ด้วยหนังสือ e-book สามารถศึกษาได้จากเอกสารด้านล่าง

อ่านเพิ่มเติม

BibTex

เป็นโปรแกรมที่เพิ่มความสามารถในการเขียนงานวิจัยและทำบรรณานุกรมใช้คู่กับ Latex ข้อดีของ BibTex อย่างหนึ่งคือสามารถเก็บข้อมูลเป็น bib text file นามสกุล .bib ซึ่งเราสามารถใช้โปรแกรมเช่น notepad เปิดแก้ไขได้ นอกจากนี้โครงสร้างข้อมูลของ BibTex เปิดให้เราสามารถเพิ่มฟิลด์เกี่ยวกับเอกสารที่อ้างอิงอันนั้นได้อย่างไม่จำกัด  กล่าวคือในชุดโปรแกรม LaTeX มีคำสั่ง bibtex สำหรับจัดการกับฐานข้อมูลเอกสารอ้างอิงนั่นเอง

อ้างอิง

เองสุกรี สินธุภิญโญ.(2552).Introduction II, Research Tool.ค้นวันที่ 08 พฤศจิการยน 2555 จาก http://www.cp.eng.chula.ac.th/~wiki/cpwiki/index.php/RM2009WE01