15 ตุลาคม 2555

วันนี้เป็นวันแรกของการฝึกงาน ได้รับความรู้ คำแนะนำต่างๆ ดังนี้

  • เวลา 8.00 น. ได้รับการปฐมนิเทศการฝึกงานจากฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำงานของ สวทช. เบื้องต้น เช่น เรื่องสถานภาพขององค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ เป็นต้น เวลาการฝึกงาน การบันทึกเวลา การลา และการแต่งกาย รวมถึงการปฏิบัติตนระหว่างการฝึกงาน
  • เวลา 9.00 น. ได้รับการปฐมนิเทศการฝึกงาน จากผ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) จาก พี่หน่อย วิไลลักษณ์ ปทุมชาติ เกี่ยวกับพัฒนาการและการทำงานของ STKS เช่น ภาระหน้าที่งานต่างๆ กิจกรรมต่างๆของห้องสมุด เป็นต้น สุดท้ายได้แนะนำตัวและทำความรู้จักกับพี่ๆ บุคลากรฝ่ายต่างๆของ STKS
  • เวลา 10.30 น. เป็นการรับความรู้เกี่ยวกับการเขียน Blog เพื่อเขียนรายงานการฝึกงานประจำวัน จาก พี่เอส อาจารย์ขันศิริ อาทร โดยใช้โปรแกรม CMS โปรแกรมสร้างเว็บสำเร็จรูปในการเขียน คือ WordPress โดยอันดับแรกได้เข้าไปสมัครสมาชิกที่ WordPress.com และ URL ของ Blog คือ kifkeew.wordpress.com ต่อมาพี่เอสได้ให้ความรู้เรื่องเครื่องมือหรือเมนูในการใช้งาน เช่น การเขียนเรื่อง การใส่รูป การใส่ Tag และการใส่หมวดหมู่ เป็นต้น
  • เวลา 13.00 น. เป็นการรับความรู้และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมตัวเล่มหนังสือ ในส่วนของการติด 2DBarcode ในตัวเล่ม จากเปิ้ล อาจารย์วลัยภรณ์ ช่างคิด โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  • เวลา 15.30 น. ได้รับการแนะนำการทำงานของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) จาก ผู้อำนวยการสุภาภรณ์ ชัยธัมมะปกรณ์ อย่างละเอียด โดยแนะนำกิจกรรมที่น่าสนใจ ความหลากหลายและความแปลกใหม่ของ STKS ที่แตกต่างจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั่วไป
  • เวลา 16.30 น. ได้ฝึกปฏิบัติการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้นและตรวจสอบความเรียบร้อย โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ระบบดิวอี้ในการจัดหมวด หมู่หนังสือทั้งหมด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s