17-19 ตุลาคม 2555

ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2555 เป็นการฝึกงานการทำ 2DBarcode, การเตรียมตัวเล่ม,การจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น และการติดแถบสีหนังสือของสวทช. โดยในการฝึกปฏิบัติงานในส่วนนี้ทั้งหมด 3 วัน สามารถGenerate  Barcode  และเตรียมตัวเล่ม ได้ทั้งหมด 150 เล่ม แต่เมื่อนำไปจัดเตรียมตัวเล่มและนำขึ้นชั้น ทำให้เห็นข้อผิดพลาดต่างๆ ของการ Generate Barcode ทั้งหมดประมาณ 15 เล่ม ในกรณีต่างๆ เช่น เลขสวทช.ไม่ครบสี่หลักหรือเกินสี่หลัก, เลขหมู้ในฐานข้อมูล Koha กับใบที่แนบมากับหนังสือที่เขียน Bibและเลขหมู่ไว้แตกต่างกัน, ตัวบาร์โค๊ดใหญ่หรือบาร์ code บรรณานุกรมผิด,พิมพ์เลขหมู่ผิด เป็นต้น ซึ่งกรณีต่างๆอาจเกิดจากความประมาทของตัวเราเองแต่ในทางกลับกัน การทำงาน 2DBarcode, การเตรียมตัวเล่มหนังสือ, การจัดขึ้นชั้นเป็นงานที่ต่อเนื่องข้อผิดพลาดที่พบอาจไม่ได้เห็นในกระบวนการ เดียว แต่ค่อยๆเห็นข้อผิดพลาดในแต่ละกระบวนการ

การทำงานนี้ทั้งหมด 3 วันทำให้เกิดความชำนาญ ไม่ใช่การทำตามทฤษฏี แต่มีแนวคิดอื่นปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และทำให้งานเป็นไปอย่างถูกต้องพร้อมๆกันเช่น ในการทำ 2DBarcode เราอาจเปิดตัวโปรแกรม QR Code ไว้ 2 หน้าจอ คือ หน้าจอบาร์โค๊ดบรรณานุกรมและบาร์โค๊ดยืมคืน เพื่อป้องกันความสับสนหรือข้อผิดพลาดของ Versionและ Size ในส่วนการทำการเตรียมตัวเล่มหนังสือ การติดเลขหมู่ตามทฤษฎีอาจให้ติด 2.5 ซม ห่างจากขอบหนังสือด้านล่าง แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม เพราะอาจจะไปบดบังชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หรือข้อความสำคัญ เราอาจจะติดในพื้นที่ว่าง เป็นต้น

และในการทำงานครั้งนี้ก็ได้ทำงานเกี่ยวกับหนังสือ สวทช. ซึ่งต้องมีการติดแถบสี เพื่อแยกหน่วยงานเพราะ สวทชมีหน่วยงานย่อยหลานหน่วยงาน คือ
สก. = สีน้ำเงิน, ศอ. = สีแดง, ศว. = สีเหลือง, ศช. = สีเขียว, ศน. = สีดำ, ศจ. = สีเทา การติดแถบสีหรือการแยกหนังสือของหน่วยงานต่างๆของสวทช ทำให้สามารถค้นสารสนเทศที่ต้องการได้ง่ายมากขึ้นและในการจัดชั้นหนังสือ ทำให้สามารถจัดเรียงได้ง่ายยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ คือ ในส่วนของการตรวจสอบความผิดพลาดของ 2DBarcode ที่สร้างขึ้น ยังไม่มีกระบวนการตรวจสอบ หลังการทำเสร็จ จากการสังเกตมื่อทำเสร็จแล้วก็สั่งพิมพ์แล้วนำไปเตรียมตัวเล่มต่อ  และนำขึ้นชั้นเลย ซึ่งทำให้ไม่ทราบแน่ชัดว่า 2DBarcode นั้นตรงกับหนังสือหรือไม่ หรือข้อมูลผิดหรือไม่ ดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาด แม้กระบวนการจะยุ่งยากกว่า ควรที่จะมีเครื่องสแกนบาร์โค๊ด เพื่อตรวจสอบข้อมูลในบาร์โค๊ด หลังจากที่เตรียมตัวเล่มเสร็จ เพื่อให้ 2DBarcode ที่จัดทำขึ้นตรงกับหนังสือ

สรุปแล้วการทำงานทั้วหมดไม่ว่าจะเป็น การเตรียมตัวเล่ม, การทำบาร์โค๊ด, และการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น ทำให้เห็นกระบวนการทำงานต่างๆได้ชัดเจน ได้ทำงาน ได้ประสบการณ์จริง ทำให้ทราบถึงแนวคิดต่างๆในการทำงานว่า “ควรปรับเปลี่ยนการทำงานให้เกิดความเหมาะสมที่สุด และการทำงานควรมีความรอบคอบหรือผิดพลาดน้อยที่สุดนั่นเอง”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s