29 ตุลาคม 2555

วันนี้ในช่วงเช้า เป็นการฝึกปฎิบัติงานเครื่องสแกนเนอร์ โดยเป็นการศึกษาตัวโปรแกรมเพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดในการใช้งานเครื่อง สแกนเนอร์ book2net kiosk productionนี้ได้เต็มประสิทธิภาพ การฝึกงานวันนี้เป็นการเรียนรู้อย่างมาก ทั้งฝึกความอดทน ฝึกการสังเกตความคิดหรือสมมติฐานต่างๆ การทดลองที่ทำให้สามารถหาวิธีการใช้งานเครื่องสแกนเนอร์ book2net kiosk productionจากข้อเสียมากมายของเครื่องนี้ ที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานจริงไม่อยากใช้ แต่เมื่อทดลองใช้งานเสร็จทำให้ลดข้อเสียและเพิ่มข้อดีของเครื่องนี้ได้ โดยข้อเสียที่พบของเครื่องนี้ก็คือใช้ความคิดของคอมพิวเตอร์มากเกินไปหรือ เป็นอัตโนมัติมากเกินไป คอมพิวเตอร์อาจคิดเองแล้วอาจจะคิดผิดพลาด ทำให้การแสกนบางครั้งเกิดการผิดพลาด แต่ในความเป็นจริงแล้ว ถ้ามีความระมัดระวังความผิดพลาดก็จะเกิดขึ้นน้อยลง.. ซึ่งหลังจากศึกษาแล้วก็จะจัดทำคู่มือการใช้งานต่อไป

ใน ช่วงบ่าย เป็นการพปและพูดคุยรับฟังคำแนะนำและอธิบายรายละเอียดการทำงานของฝ่าย DCS คร่าวๆ จากอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ซึ่งแนะนำการทำงานซึ่งมี 3 ส่วนหลักๆ และที่กำลังฝึก คือ ในส่วนของมาตรฐานสื่อดิจิทัล โดยมาตรฐานสื่อดิจิทัลที่อาจารย์แนะนำและได้ใช้งานจริง มีดังนี้

 1. การตั้งชื่อไฟล์ ขึ้นต้นด้วยปี(ค.ศ.) เดือน และ วัน เครื่องหมาย- และชื่อภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย
 2. การสร้างสไตล์ให้กับเอกสาร Word สร้างสารบัญอัตโนมัติ
 3. การใส่ Metadata ในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 4. การใส่สารบัญรูปภาพ ใส่รายละเอียดใต้รูปภาพ
 5. การทำ Bookmarks ให้กับเอกสาร PDF
 6. การใส่หมวดหมู่ให้กับบทความบนเว็บ ใส่ Metadata (Keyword, Description, Author)

และท่านอาจารย์บุญเลิศยังให้การบ้าน ให้ไปศึกษา Emerging Technology  8 อย่าง คือ

 1. Open Search
 2. Open URL
 3. OAI-PMH
 4. Z39.88
 5. Bibtex
 6. RDF
 7. DOI
 8. Biblio metric

ต่อมาได้เอกสาร PDF จากเอกสารที่สแกน รวบรวมภาพเป็นเอกสาร PDF และการใส่ Bookmarks ให้กับเอาสารที่เหลือให้เสร็จ โดยสรุปแล้วงานที่ทำมาทั้งหมดทุกกระบวนการได้เอกสาร PDF จำนวน 4 เล่ม และได้ใส่ Metadata ของเอกสารตามที่อาจารย์บุญเลิศ แนะนำเพื่อให้เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s