7-8 พฤศจิกายน 2555

บันทึกการฝึกงานนประจำวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2555

การฝึกงานในสองวันนี้ เป็นการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างหนังสือเสียง ที่อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ มอบหมาย และจัดทำใน Blog โดยในสองวันนี้เขียนบทความไปทั้งหมด 4 บทความ โดยบทความเกี่ยวกับหนังสือเสียง 2 บทความ คือ เว็บที่ให้บริการหนังสือเสียง, การสร้างหนังสือเสียงด้วย Openoffice.org Writer และบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุบัติใหม่(Emerging Technology) DOI กับ Bibliometrics  ซึ่งเป็นการศึกษรวบรวม และเรียบเรียงออกมาในรูปแบบที่ตนเองเข้าใจ ถ้ามีความผิดพลาดประการใด ก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง

วันนี้อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ได้อธิบายและแนะนำเกี่ยวกับ E-Book ในรูปแบบต่างๆให้มีความเข้าใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น PDF,ePub และ Digitalbook พร้อมทั้งยกตัวอย่างเครื่องมือในการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ เมื่ออธิบายและสอบถามเรื่องที่ไม่เข้าใจเสร็จเรียบร้อย อาจารย์ได้ให้งานที่จะให้ไปศึกษาและจัดทำ ดังนี้

  1. ให้หาความหมายและเครื่องมือ ของเอกสาร PDB
  2. ให้เขียนอธิบายความแตกต่างของ e-Book รูปแบบต่างๆ
  3. ให้ศึกษาการสร้าง ePub ทั้ง 2 วิธี คือ Convert ด้วยโปรแกรม caribre และการเขียน โดยโปรแกรม Sigil เป็นเครื่องมือแบบ WYSIWYG editor
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s