การสร้างหนังสือเสียงด้วย Openoffice.org Writer

1. การสร้างหนังสือเสียง (Daisy) โดยโปรแกรมเสริมที่จะช่วยสร้างหนังสือเสียงจากเอกสารที่พิมพ์ในรูปแบบ Style แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น คือ ODT2Daisy โดยเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ http://odt2daisy.sourceforge.net/downloads/  จะได้ไฟล์ odt2daisy-addon-2.1.0-windows86.zip คลิกเลือกเพื่อ Extrac


2. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Odt2DaisyAddOn-2.1.0-windows_x86.oxt ระบบจะเปิด OpenOffice.org ในส่วนของ Extension Manager อัตโนมัติ เมื่อปรากฏหน้าจอดังรูป คลิก Ok เพื่อยืนยันการติดตั้ง

3. รอซักครู่ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว จะปรากฏตัวโปรแกรมเสริมนี้ขึ้น ดังรูป

4. เปิดโปรแกรม OpenOffice.org Writer ขึ้นใหม่ จะปรากฏแถบเครื่องมือของ ODT2Daisy เพื่อสร้างหนังสือเสียง

5. สร้างเอกสารที่พิมพ์ในรูปแบบ Style โดยใส่หัวเรื่อง (Heading) ให้กับเอกสาร และบันทึกให้ไฟล์มีนามสกุล .odt

6. ใส่ Metadata ให้กับเอกสาร เข้าไปที่ File>properties โดยระบุส่วนต่างๆให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น ชื่อเรื่อง (Title), หัวเรื่อง (Subject), คำสำคัญ (Keyword)

7. เมื่อเสร็จแล้วเข้าไปที่ File>Save as full Daisyจะขึ้นหน้าจอให้เราบันทึกไฟล์หนังสือเสียง

8. ต่อมาจะปรากฎหน้าจอใส่รายละเอียดของหนังสือเสียงที่จะสร้างขึ้น ถ้าเราใส่ Metadata ให้เอกสารแล้ว ข้อมูลในส่วนนี้จะขึ้นเองอัตโนมัติ เลือก Export เพื่อส่งออกหนังสือเสียง

9. รอการติดตั้งซักครู่ เมื่อเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าต่างดังรูป และมีข้อความว่า Job complete

10. ใช้งานหนังสือเสียงที่ Export ออกมา เข้าไปที่โปรแกรม Tap player ถ้ายังไม่มีดาวน์โหลดได้ที่ http://www.daisynow.net/tabplayer/download.html เมื่อเข้าไปโปรแกรม หน้าต่างของโปรแกรม จะปรากฏดังรูป แล้วคลิกเลือก เปิดจากไฟล์

11. เลือกชื่อโฟลเดอร์หนังสือเสียงที่บันทึกไว้ > Daisy202 > เลือกหนังสือเสียง คลิก เปิดหนังสือ

12. จะปรากฎหนังสือเสียง ที่มีทั้งเสียงและเนื้อหา หนังสือเสียงจะแบ่งตามหัวเรื่องต่างๆที่เราสร้างขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s