e-Book formats

e-Book formats

          หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Book ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ รูปแบบของ e-Book มีหลากหลายที่เป็นที่รู้จักและนำมาใช้งาน ยกตัวอย่าง 14 รูปแบบ มีดังนี้

1. Portable Document Format

Format          :         Portable Document Format

Published as   :         .pdf

เป็นรูปแบบหนึ่งของ e-Book ที่มีเป็นที่รู้จัก เป็นรูปแบบไฟล์ PDF ส่วนมากก็ได้จากการแปลง (Convert)จากสื่อและเอกสารดิจิทัล ซึ่งสามารถดู เปลี่ยน พิมพ์ หรือส่งต่อ โดยนำเอกสารต่างๆทั้งที่เป็นเอกสารและภาพมาแปลงให้อยู่ในฟอร์แมต .pdf ด้วยโปรแกรมกลุ่ม PDF Converter ที่รู้จักกันดี คือ Adobe Acrobat และ PDF Creator

2. eReader

Format          :         Palm Media

Published as   :         .pdb

          เป็นรูปแบบที่ได้จากโปรแกรมที่สามารถมารถแปลงไฟล์เอกสาร Word หรืออื่นๆให้กลายเป็นไฟล์ .pdb ซึ่งเป็นรูปแบบ e-Book รูปแบบแรกๆสำหรับนำเสนอผ่าน PDA (Personal Digital Assistant) หรือ Palm ที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็กในยุคแร

3. Open Electronic Package

Format          :         Open eBook

Published as   :         .opf

เป็นรูปแบบการนำเสนอภาพหรือเอกสารแบบการพลิกหน้าเสมือนจริง (3D-Flip Book) คล้ายการแสดงผลแบบ Slide Show กล่าวคือ แสดงผลทีละหน้าต่อกัน จะต้องใช้โปรแกรมเฉพาะ คือ FlipAlbum และ FilpPublisher

4. DAISY – ANSI/NISO Z39.86

Format          :         Digital Accessible Information System (DAISY)

Published as   :         –

หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซี เป็นรูปแบบหนึ่งของ e-Book ที่มีทั้งชนิดข้อความและเสียง หรือชนิดมีเสียงอย่างเดียว สามารถเปิดฟังด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เปิดฟังเสียงด้วยเครื่องอ่านหนังสือเสียงระบบเดซี หรือเปิดฟังเสียงพร้อมทั้งข้อความที่สัมพันธ์กันด้วยโปรแกรมอ่านหนังสือเดซีบนคอมพิวเตอร์ทำให้เห็นข้อมูลพร้อมการได้ยิน สามารถค้นหา (Searching) ควบคุมการอ่าน (Navigable) และใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้

5. EPUB

Format          :         IDPF/EPUB

Published as   :         .epub

มาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า ePub ที่อยู่ในฟอร์แมตเอกสาร XML และเป็นเอกสารแบบเปิด รองรับการปรับการไหลของเนื้อหาได้อัตโนมัติ รองรับการเรียกอ่านผ่านออกเสียง Tablet และ Smart Phone อย่าง iPad, Androids Tablet

6. Digital book

Format          :         Digital book

Published as   :         –

เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ E-book ที่สามารถแสดงผลได้ทั้งไฟล์ VDO ตัวอักษร ทำให้หนังสือเสมือนมีชีวิต กล่าวคือ Digital Book สามารถเคลื่อนไหว ตอบโต้กับผู้ใช้งานได้นั่นเอง

7. MP3

Format          :         MPEG-1 Audio Layer 3

Published as   :         .mp3

MP3 เป็นรูปแบบหนึ่งของ e-Book โดยนำเสนอในรูปแบบของเสียง ใช้โปแกรมเฉพาะในการเปิด เช่น Windows Media Player เป็นต้น

8. Hypertext Markup Language

Format          :         Hypertext

Published as   :         .htm; .html

เป็นการพัฒนารูปแบบ e-Book ในรูปแบบภาษา HTML (Hypertext Markup Language) ข้อมูลต่างๆถูกออกแบบและตกแต่งในรูปแบบของเว็บไซต์ โดยในแต่ละหน้าของเว็บไซต์เรียกว่า เว็บเพจ (Webpage) โดยสามารถเปิดดูเอกสารเหล่านั้นได้ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถแสดงผลข้อความ ภาพ และการปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

9. Multimedia e-Book

Format          :         Digital Web Book (DWB)

Published as   :         .dnl

          เป็นรูปแบบหนึ่งของ e-Book ที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม Desktop Author ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publishing) ในรูปแบบหน้าพลิก 3 มิติ (3D Page Turning) ที่เสมือนการเปิดหน้าหนังสือจริง และกำหนดส่วนประกอบได้เหมือนหนังสือทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถแทรกไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์ภาพยนตร์ Flash movie และเสียงบรรยายลงไปได้ และสร้างอยู่ในฟอร์แมต .dnl สามารถเรียกดูได้จากโปรแกรม DNL Reader เท่านั้น

10. Microsoft LIT

Format          :         Microsoft Reader

Published as   :         .lit

เป็นรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อีกรูปแบบหนึ่ง ของบริษัทไมโครซอฟต์ (Microsoft)  สำหรับใช้งานบน PocketPC ในรูปแบบ .lit โดยสามารถใช้งานได้กับโปรแกรม Microsoft Reader เท่านั้น

11. Comic Book Archive file

Format          :         compressed images

Published as   :         .cbr (RAR); .cbz (ZIP); .cb7 (7z); .cbt (TAR); .cba (ACE)

*.cbr *.cbz *.cb7 เป็นไฟล์ตระกูลเดียวกับพวก rar. และ zip. คือเป็นไฟล์ที่ได้รับการบีบอัดมานั่นเอง ส่วนใหญ่จะเป็นจำพวก e-book Comic Magazine เราสามารถใช้โปรแกรมประเภทแตกไฟล์ธรรมดาอย่าง Winrar 7-Zip แตกไฟล์เหล่านี้ออกได้แต่ไฟล์ที่ได้ออกมาอาจจะไม่สวยงามเท่าใดนัก (ถ้าใช้ 7-Zip ไฟล์ที่ได้จะเป็น .JPEG และไฟล์สกุลรูปภาพอื่นๆ) และส่วนที่ *.cbr *.cbz  แตกต่างจากไฟล์ที่ถูกบีบอัดมาอื่นๆก็คือ หากใช้โปรแกรมเฉพาะในการเปิด ไฟล์ที่ได้ออกมาจะมีลักษณะเหมือนหนังสือออนไลน์หรือหนังสือการ์ตูนออนไลน์ก็เหมือนกับที่เรากำลังจะอ่านหนังสือการ์ตูนบนจอคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ทำมาเพื่อรับรองไฟล์เหล่านี้เห็นจะเป็น CRB Reader 1.0 เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ *.cbr โดยเฉพาะ

12. DjVu

Format          :         DjVu

Published as   :         .djvu

ไฟล์ DjVu มีหลักการคล้ายๆ กับไฟล์ตระกูล PDF ที่เรารู้จักกันดี แต่ว่าไฟล์เอกสารที่อยู่ในตระกูล DjVu นั้นจะมีขนาดที่เล็ก และกะทัดรัดกว่าไฟล์อย่างพวก .TIFF, .JPEG ฯลฯ อีกมากมาย ซึ่งไฟล์ DjVu นี้ส่วนใหญ่เกิดจากการแสกน หรือการถ่ายสำเนาของรูปภาพ ให้เข้ามาจัดเก็บอยู่ในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

13. iBook (Apple)

Format          :         iBook

Published as   :         .ibooks

.ibooks เป็นรูปแบบหนึ่งของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจาก iBook Author ของบริษัท Apple ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นในการสร้าง Digital Book สำหรับระบบ iBook ทำงานบน iOS platform

14. KF8 (Amazon Kindle)

Format          :         Kindle

Published as   :         .azw; .kf8

Kindle Format 8 หรือ KF8 เป็นรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ Amazon.com ที่สนับสนุน HTML5 และ CSS3 สามารถนำไปใช้งานกับอุปกรณ์ Kindle รุ่นต่างๆซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการอ่าน e-Book ไฟล์ .kf8 และ .azw เช่น Kindle Reader, Kindle Fire เป็นต้น

อ้างอิง

wikipedia.org.(2012).Comparison of e-Book formats.ค้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-book_formats

บุญเลิศ อรุณพิบูลย์.(2551).สร้างสรรค์ Multimedia e-Book ด้วย Desktop Author.ค้นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 จากhttp://www.ywkschool.com/_files_school/57100962/data/ 57100962_1_20120123-191620.pdf

วิลัยพร ทรัพย์กระแสสินธุ์.(2554).เทคนิคการสร้างสื่อแบบ e-book ด้วยโปรแกรม Microsoft Word .ค้นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 จาก http://202.41.160.40/elearning/km/01.pdf

ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ.(2553).เกร็ดความรู้ :Pdf(Portable Document Format).ค้นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 จาก http://www.rta.mi.th/63010u/PDF_File/pdffile.pdf

สถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.(2551).หนังสือเสียงระบบเดซี่.ค้นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 จาก http://newstkc.stkc.go.th/flagship/node/232

2 thoughts on “e-Book formats

  1. boonlertaroonpiboon พูดว่า:

    pdf เป็นรูปแบบหนึ่งของ e-Book ที่มีเป็นที่รู้จัก เป็นรูปแบบไฟล์ที่รวบรวมส่วนประกอบของเอกสารที่แสดงออกมาในลักษณะ electronic image ซึ่งสามารถดู เปลี่ยน พิมพ์ หรือส่งต่อ โดยนำเอกสารต่างๆทั้งที่เป็นเอกสารและภาพมาแปลงให้อยู่ในฟอร์แมต .pdf ด้วยโปรแกรมกลุ่ม PDF Converter ที่รู้จักกันดี คือ Adobe Acrobat และ PDF Creator

    —— electronic image เป็นความรู้เดิมที่เกิดจากการสแกน ตอนนี้ไม่ใช่แล้วจ๊ะ เพราะ PDF ส่วนมากก็ได้จากการแปลง (Convert)

    • ค่ะ เอกสารที่หนูศึกษามาน่าจะบอกความหมายของ PDF ในรูปแบบเดิม
      ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช่การแปลงไฟล์ ขอบคุณที่แนะนำและติชมค่ะ หนูจะปรับปรุงแก้ไขค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s